за нас

"ЮСТРА" ООД е млад и енергичен екип от висококвалифицирани специалисти със сериозен опит в правното обслужване на български и чуждестранни клиенти, както и в областта на преводите.

Екипът на ЮСТРА започна своята дейност през 1999 година и бързо успя да докаже своите възможности в областта на консултантските услуги. Фирмата поддържа постоянно разширяваща се партньорска мрежа, в която се включват организации от различни професионални области. От няколко години фирмата е консултант на испански търговски дружества и инвестиционни фондове, за които извършва маркетингови проучвания на пазара на недвижими имоти в България и ги консултира при инвестиране в недвижими имоти и сделките с тях.

Наред с това, ЮСТРА извършва писмени и устни преводи от и на 20 световни езика, като всеки един от преводачите, работещи за фирмата, притежава филологическо образование и богат опит в областта си.

"ЮСТРА" ООД има четирима старши съдружници и разчита на достатъчен брой сътрудници и, в случай на необходимост, на външни консултанти при решаването на всеки конкретен проблем. Всеки от съдружниците е специалист в областта си и владее най-малко един чужд език.