дейности

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
- Инвестиции и строителство

КОНСУЛТАЦИИ
- в областта на правото и съдебното представителство

ПРЕВОДИ
- писмени преводи и легализация на документи
- устни преводи