faq

В кои случаи ми е необходим превод на документ?

Най-общо казано, превод ще Ви бъде необходим, когато официалният език на страната, за която е предназначен документът, е различен от този на самия документ. Например, когато: кандидатствате в учебно заведение или за работа в чужбина; когато Ви се налага да удостоверите своето социално или семейно положение, имотно състояние, националност, образование, здравословно състояние или ако Ви предстои посещение в страна, изискваща определени документи, за да Ви бъде разрешено пребиването в нея и др.

Какво е официален превод?

Това е превод, извършен от преводач, регистриран към лицензирана фирма за преводи, върху който стои подписът на преводача, печатът на фирмата и е напечатан върху фирмената бланка. Официален превод може да бъде направен на какъвто и да е частен или официален документ, оригинал или ксерокопие. Официален превод може да бъде направен от български на чужд език и обратно.


следваща страница >>