faq

Кой е заклет (оторизиран) преводач?

Това е лице с много добри езикови умения и съответно образование, подписал декларация пред нотариус, че е запознат с наказателната отговорност, която носи за верността на всеки направен от него превод. Преводачът е регистриран в Консулска служба на МВнР като работещ към една или повече от лицензираните фирми за превод.

Какъв е стандартът за размер на 1 преводна страница?

Според действащите стандарти в България, една преводна страница съдържа 1800 символа (вкл. интервалите), т.е. 30 реда по 60 символа на ред. Под преводна страница се разбира страница преведен текст. В този смисъл, цената на превода се определя именно върху броя преведени страници, а не върху броя страници на оригинала.

Каква е разликата между симултанен и консекутивен превод и какви са тарифите?

Симултанният превод се извършва едновременно с изложението на клиента, докато при консекутивния клиентът говори с по-кратки фази и изчаква края на превода, преди да продължи. Тарифите се определят според вида езици от и на които се превежда, както и oт времето, за което се наема преводачът. Разходите за храна и транспорт до мястото, където преводачът ще извършва услугата, се заплащат допълнително.

<< предишна страница