дейности - недвижими имоти

НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

- консултации при инвестиране в недвижими имоти

- правно обслужване в процеса на строителство

- маркетингово проучване

- сделки с недвижими имоти и съпътстващите ги процедури